ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ

27 พ.ย. 61 - การประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน กรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ครม. เมื่อ 26 พ.ย.61 มีมติเห็นชอบให้ นายอรรถพล เจริญชันษา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้และร่วมกันพิจารณา เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
-กรอบวงเงินงบประมาณ
-โครงสร้าง อัตรากำลัง
-การเบิกจ่ายงบประมาณ
-ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของแต่ละสำนักฯ

 

แกลเลอรี่