ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอ จังหวัดอุดรธานี

รมว.ทส. ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอ จังหวัดอุดรธานี

รมว.ทส. ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอ จังหวัดอุดรธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามผลการปฏิบัติงาน คทช.อำเภอ จังหวัดอุดรธานี และตรวจเยี่ยมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รับฟังผลการดำเนินงานการจัดที่ดินของ "ชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ" จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในปฏิบัติการ คทช. โดยให้เตรียมความพร้อม 4 ด้าน ดังนี้
1. กฎหมายพร้อม (กฎหมาย กติกา หลักเกณฑ์)

2. เจ้าหน้าที่พร้อม
3. ประชาชนพร้อม
4. งบประมาณพร้อม
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้านไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพื่อความสุขของราษฎร เป็นหลักด้วย 
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ป่า "พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน" เพือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้แทนประชาชน และร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ภาพ: กรมทรัพยากรน้ำ, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่