ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม จัดแสดงนิทรรศการมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับบริจาคถุงผ้าเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับใช้ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมไทย ณ ฮอล 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกล่าวในพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบถุงผ้าแก่ นายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุม ครม. สำหรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลใช้ในการใส่ยาให้แก่ผู้ป่วยนำกลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก

สำหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจาปี 2561 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยงดให้บริการถุงพลาสติกให้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใช้บริการในวันที่ 4 ธันวาคม นี้

ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่