Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

ทส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม จัดแสดงนิทรรศการมหกรรมการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับบริจาคถุงผ้าเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับใช้ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมไทย ณ ฮอล 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกล่าวในพิธีปฏิญาณตนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบถุงผ้าแก่ นายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุม ครม. สำหรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลใช้ในการใส่ยาให้แก่ผู้ป่วยนำกลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก

สำหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ประจาปี 2561 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยงดให้บริการถุงพลาสติกให้ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใช้บริการในวันที่ 4 ธันวาคม นี้

ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่