ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ทส. เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ทส. เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานและนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

2) เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต

4) เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

ภาพ ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่