ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ทส. ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์

    ทส. ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์
                 วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงาน 6 หน่วยงาน  ประกอบ ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ) กรมควบคุมมลพิษ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาระบบน้ำประปา และเครือข่ายการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมถึงการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และการจัดการมลพิษของประเทศ  อีกทั้งอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  โดยโอกาสนี้  นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
                  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยยึดแนวทางการทำงานแบบบูรณาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการติดตาม กำกับ และควบคุมเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้คำแนะนำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่แม่น้ำท่าจีนเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการและจะขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
                  ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การเก็บ ตรวจ และพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการคลี่คลายประเด็นข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยในการเสวนาครั้งนี้ มี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย  นายณัชธรพงศ์  โสภณธนารักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ และนายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเสวนา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ คณะอาจารย์และลูกศิษย์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนที่ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์

ภาพและข่าว: จันทร์เพ็ญ,ศรัณญภัทร เผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่