ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

ทส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

ทส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

วันนี้ (15 ธ.ค.61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน จำนวน 100 คน  เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ในนามรัฐบาล และให้ทุกจังหวัดกำหนดลำน้ำ/คลองเป้าหมาย เพื่อจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กำหนดเส้นทางเริ่มต้นจากทำเนียบรัฐบาลไปตามถนนริมคลองเปรมประชากรและสิ้นสุดที่วัดเบญจมบพิตร รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรด้านการศึกษา และภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน โดยกิจกรรมระหว่างการเดินรณรงค์ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ การตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ของกรมป่าไม้ การแจกกล้าไม้ฟรี ของกรมป่าไม้

ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา, ข่าว: ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่