ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"เลขานุการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า รับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากกิจกรรมวิ่ง Active Run Phutoey Trail 2018 (ปี 3)"

"เลขานุการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า รับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากกิจกรรมวิ่ง Active Run Phutoey Trail 2018 (ปี 3)"

"เลขานุการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า รับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากกิจกรรมวิ่ง Active Run Phutoey Trail 2018 (ปี 3)"

4 ม.ค.62 นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า พร้อมด้วย นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และนายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ รับมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท จากนางสาวศิลาภรณ์ คำภารี และนางสาวณัฐธิภา ยิ้มสาลี ผู้แทนบริษัท โคลออสซี อินเตอร์ อาร์ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมวิ่ง ภายใต้ชื่อ Active Run Phutoey Trail 2018 (ปี3) ที่จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 61 ช่วงปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าเกิดขึ้นจากความประสงค์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า ตลอดจนบุคลากร หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าท่านสามารถร่วมสมทบได้ที่ บัญชี มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางบัวประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขบัญชี 053-436-926-9 สอบถามที่โทร 062 047 8887 

นอกจากนี้ยังมีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว เลขบัญชี 053-283-933-1 ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 5796666 ต่อ 1158

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา