ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก”

ทส. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก”

ทส. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก” ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมรับสายโทรศัพท์รับบริจาคเงินด้วยตนเอง ณ สตูดิโอ 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท. ผ่านการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ซึ่งออกอากาศทาง MCOT HD 30 ระหว่างเวลา 20.20 – 22.00 น. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวสรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ 16 จังหวัด ซึ่งมีสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย หน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทา และสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จากหน่วยงานในสังกัด เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

ภาพ: กันต์ธีร์, ข่าว: ปริตา, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่