ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม บ้านทอนผักกูด ต.นบพิตำ อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งสอบถามถึงการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตอนเกิดสถานการณ์ โดยมีนายสาคร ชัยมงคล ผู้รู้ประจำสถานีให้ข้อมูลขณะเกิดสถานการณ์ 

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่