ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

นายยรรยงค์  อินทฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และนายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยกรณีพายุโซนร้อนปาบึก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ให้การช่วยเหลือบริเวณโรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งได้สูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ประสบภัยสถานีเตือนภัยล่วงหน้า หมู่ที่ 8 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร  พร้อมทั้งสอบถามถึงการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตอนเกิดสถานการณ์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่