ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ชาวแม่แจ่มร่วมใจผนึกกำลังป้องกันไฟป่า

ชาวแม่แจ่มร่วมใจผนึกกำลังป้องกันไฟป่า

                  ประชาชน เยาวชน นักเรียน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมใจกันกล่าวปฏิญาณตนรวมพลังป้องกันและควบคุมไฟป่า นำร่องรณรงค์การป้องกันและควบคุมมลพิษหมอกควันไฟป่า ปฏิบัติการเชิงรุกชิงเผาในช่วงต้นฤดูการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ลำพูน ตาก แพร่ แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน โดยมีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาประยุกต์ใช้ในการชิงเผาเป็นครั้งแรก
                 โดยในวันนี้ (10 มกราคม 2562) เวลา 13:30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกีืยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมมลพิษหมอกควันไฟป่า ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ประธานในพิธีได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเครือข่ายไฟป่า พร้อมปล่อยขบวนลาดตระเวณไฟป่าและขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่า โดยเมื่อช่วงเช้าในวันนี้  ได้ร่วมกันประชุมหัวหน้าส่วนราชการติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม. สัญจร ในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบนในโอกาสนี้ด้วย 


ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย

แกลเลอรี่