Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

ทส. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

 ทส. ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”
                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันจัดพื้นที่และกิจกรรมบริเวณสนามหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวและสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการสร้างความสุข และความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 
                  วันนี้ (12 มกราคม 2562) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ อย่างเป็นทางการบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมรับฟังนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก 
                   นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานมอบความสุขโดยได้มอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลฯ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และได้ทักทายเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานดังกล่าว
                  สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้น ประกอบไปด้วย กิจกรรมสาระบันเทิงบนเวทีกลาง การแสดงดนตรี การแสดงมายากลโชว์ และฐานกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลเพื่อให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้าน Climate Change, ด้านทรัพยากรทางทะเล, ไดโนเสาร์, ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน และเรื่องสัตว์ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมที่เป็น High light คือ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาคัดแยกขยะ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ ได้แจกของที่ระลึกและของรางวัล จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น ทั้งจักรยาน ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ ถุงผ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : แก้วใจ, จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่