ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมระดับอาเซียน เพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

ทส. จัดประชุมระดับอาเซียน เพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประชุมระชุมระดับอาเซียน จัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เพื่อเสนอที่ประชุมผู้นำอาเซียนให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะทะเล ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562  ณ  โรงแรมรอยัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
                  วันนี้ ( 15 มกราคม 2562) นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานการประชุมระดับอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล  ซึ่งจะได้นำร่างเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อให้การรับรอง และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน  เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน เข้าร่วมการประชุมฯ 
                  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในการยกระดับความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการต่อยอดจากการประชุมอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562  โดยผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวจะอยู่ในรูปของปฏิญญา (declaration) และกรอบการปฏิบัติ (Framework of Action) ของอาเซียนด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะทะเล

ภาพ,ข่าว, : อนุชา, ระพีพัฒน์, เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่