ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. นิเทศและติดตามการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รมว.ทส. นิเทศและติดตามการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

                วันนี้ (16 มกราคม 2562) เวลา 14.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นิเทศและติดตามการดำเนินงาน ชุดปฏิบัติการ คทช. อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สามารถสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้
                - ผ่านความเห็นชอบ คทช. จังหวัดแล้ว 212 ไร่ (อยู่ระหว่างการขอการอนุญาต) 
                - เสนอ ดำเนินการ คทช. ในปี 2562 เนื้อที่ 5,949.72 ไร่ (คทช. จังหวัดเห็นชอบขอบเขตแล้ว)
                 - คทช. จังหวัด เสนอเพิ่มเติม 1 ป่า เนื้อที่ 5,309.47 ไร่ คงเหลือ 2,013.81 ไร่ เสนอดำเนินการ คทช. ในปี 2563

ข่าว,ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี กันต์ธีร์, ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปริตา, เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่