ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สป.ทส. จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สป.ทส. จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

วันนี้ (17 มกราคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดตำแหน่ง การจัดโครงสร้าง อัตรากำลัง ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ให้เหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และภารกิจของงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นการรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง 3 ปี จากสำนักงาน ก.พ. การแลกเปลี่ยนรับฟังข้อความคิดเห็น และการแบ่งกลุ่มเพื่อทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลังฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ภาพ: ธนชัย, ข่าว: แก้วใจ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่