ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบฯ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบฯ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบฯ

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ลงสำรวจพื้นที่โครงการ และร่วมวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำมรสวบที่ชำรุดเสียหายจากปัญหาอุทกภัย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่