ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 พร้อม นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำ ช่วยเหลือภัยแล้ง บ้านหัวนา ม.2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากคลองชลประทาน ไปยังหนองน้ำกิน เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ราษฎรได้รับประโยชน์ 200 หลังคาเรือน 1,117 คน ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่