ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมใจ เดิน-วิ่ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม จิตสำนึก ป้องกันไฟป่าและลดการใช้พลาสติก

ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมใจ เดิน-วิ่ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม จิตสำนึก ป้องกันไฟป่าและลดการใช้พลาสติก

ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมใจ เดิน-วิ่ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม จิตสำนึก ป้องกันไฟป่าและลดการใช้พลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า สร้างการมีส่วนร่วม จิตสำนึก ป้องกันไฟป่า และลดการใช้พลาสติก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 6.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5.8 กม. และ 1.5 กม. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษาและนักเรียน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักวิ่งจากจังหวัดอื่นๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุม

ภาพ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่