ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ร่วมมือร่วมใจสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ร่วมมือร่วมใจสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ร่วมมือร่วมใจสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อม ระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมการซ้อมดับไฟและจัดทำแนวกันไฟป่า 2 แผ่นดิน ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน (ปางโยน) บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากประเทศเมียนมา ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายอาสาป้องกันไฟป่าและราษฎรหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย - เมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อม ระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี 2562 พร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่เครือข่าย พร้อมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ร่วมเสวนาการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา การเตรียมพร้อม การสาธิตการดับไฟป่า และเยี่ยมชมตลาดโอทอป (OTOP) นำแสดงสินค้าโอทอปในพื้นที่ที่ประชาชนนำมาจัดแสดงด้วย

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่