ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ทส. หารือเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ทส. หารือเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้เข้าหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเด็นสำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์มีความประสงค์ที่จะสนับสนุน ประเทศไทยเพื่อดำเนินการด้าน “การมีส่วนร่วมของประเทศ” (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยที่จะได้มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดในโอกาสต่อไป
๒. การจัดการขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม ได้นำคณะผู้แทนจาก The Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสัญชาติเนเธอร์แลนด์ และ SCG เข้าหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในการจัดการขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล และนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อใช้ดักเก็บขยะในแม่น้ำซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ รุ่นที่ ๒ โดยเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล จึงประสงค์ให้นำเทคโนโลยีดังกล่าวทดลองดักเก็บขยะในแม่น้ำในประเทศไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานหลักในการหารือในรายละเอียดการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรุงเทพมหานคร และ บริษัท SCG ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการนำขยะจากการจัดเก็บไปจัดการต่อไปโดยที่ทั้งสองฝ่ายมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการดังกล่าวจะนำมาซึ่งการจัดการขยะอีกทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาขยะทะเลต่อไป

ภาพ: อนุชา, ข่าว: กองการต่างประเทศ, เผยแพร่: อาทิตยา

 

Discussions between  the  Minister of Natural Resources and Environment and the Ambassador of the Kingdom of the Netherlands on the river clean up system initiative cooperation.

On Tuesday, December 18, 2018, H.E. Mr. Kees Pieter Rade, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Thailand met with H.E. General Surasak Karnjanarat, Minister of Natural Resources and Environment (MNRE) together with the Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources.

H.E. Mr. Kees Pieter Rade expressed his willingness to Support Thailand to implement "Nationally Determined Contribution: NDC", and will provide detailed information about the contribution on the next occasion.

Moreover, the Ambassador commended Thailand for taking concrete action to address the marine debris. On this occasion, the Ocean Cleanup (non-profit organization in the Netherlands) presented the prototype river clean up system (series 2.0) to trap garbage in the rivers in Thailand. In this regard, the Minister of Natural Resources and Environment assigned the Department of Marine and Coastal Resources to be the main agency to discuss in the details with relevant agencies, such as the Royal Thai Navy, the Department of Marine, the Department of Fisheries, Bangkok Metropolitan Administration and SCG (Participate in the research and development process especially by bringing of waste from storage for further management). Both sides hope that such actions would help solving marine debris in the future.

หมายเหตุ: ลงข่าวย้อนหลังเนื่องจากระหว่างวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2561 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ intranet ของกระทรวงได้

แกลเลอรี่