ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่า พบมีสภาพอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพดีมาก"

"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่า พบมีสภาพอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพดีมาก"

"เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่า พบมีสภาพอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพดีมาก"

นายสัมพันธ์ ใจสุดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สายตรวจเขตฯ ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า Smart patrol และดำเนินการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าห้วยจำมดถึงห้วยแม่มาน ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 20 N( นอนพักแรม 2 คืน) พบร่องรอยสัตว์ป่าและกล้วยไม้ป่า ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่านางพญา ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า Smart patrol และดำเนินการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าห้วยขุนจอกแยกซ้ายและขวา ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ( นอนพักแรม 1 คืน) พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

และเมื่อวันที่ 17-20 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จุดสกัดแม่จั๊วะ ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า Smart patrol และดำเนินการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าห้วยกิ่วดู่ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ถึง ป่าผาใต้ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 0 N( นอนพักแรม 3 คืน) พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่