ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ชี้แจงกรณีราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

ทส. ชี้แจงกรณีราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

ทส. ชี้แจงกรณีราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มราษฎรตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๑๑๓ ราย เดินทางมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ในท้องที่ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้จัดสรรพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตดังกล่าวให้ราษฎร โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์) ได้ชี้แจงต่อกลุ่มราษฎรว่า การขออนุญาตต่ออายุของผู้ได้รับอนุญาตเดิมนั้น ไม่เข้าเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๕ หากกลุ่มราษฎรต้องการขอใช้พื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องต่อจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อจังหวัดจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มราษฎรพอใจกับการชี้แจงดังกล่าว จึงเดินทางกลับ

ภาพ: ธนชัย, ข่าว: แก้วใจ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่