ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปและข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมกรณีเร่งด่วนพิเศษและพิจารณาวาระเดียว คือ วาระ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข่าว: ศรัณญภัทร, ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่