ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นายโสภณ ทองดี) เป็นประธานเปิดงานทำดีด้วยหัวใจร่มแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ม.ค 62

ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นายโสภณ ทองดี) เป็นประธานเปิดงานทำดีด้วยหัวใจร่มแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 - 28 ม.ค 62

 

แกลเลอรี่