ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ในการนี้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานลักษณะโครงสร้างป่าบริเวณที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพป่าบนพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ โดยต้นไม้มีการเจริญเติบโตดีและกำลังพัฒนาโครงสร้างของสังคมพืชอยู่ในช่วงป่ารุ่นที่สอง ซึ่งการพัฒนาจะใช้เวลาเพื่อพัฒนาเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นเลียงผึ้ง หรือยวนผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ให้ไว้กับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริฯ

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่