ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มอบหมายให้ นายสิทธิชัย ปริญญาขจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุทรัพยากรน้ำ (WRT) ร่วมกับราษฎรหมู่ 5, 6 และหมู่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ที่หมู่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ อุปโภค - บริโภค และการเกษตรโดยสูบจากแหล่งน้ำคลองคล้อส่งเข้าคลองเตยกระจายน้ำให้ชาวบ้านนำเข้าพื้นที่การเกษตร รวม 1,000 ไร่ จำนวนราษฎรรวม 120 ครัวเรือน 480 คน ประโยชน์จากการดำเนินการครั้งนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 5, 6 และหมู่ 7 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีน้ำทำการเกษตรได้ตลอดฤดูแล้งนี้

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่