ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 รับฟังรายงานปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 รับฟังรายงานปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่

สำนักทรัพยากรน้ำภาค 11 รับฟังรายงานปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ พ.อ. ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร ผู้แทน ทสจ.ยส. ผู้แทน ปภ.ยส. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร พร้อมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ บ.ตูม หมู่ 2 , 10 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร โดยทั้งหมดได้ร่วมรับฟังรายงานปฏิบัติงาน ผลคาดการว่าจะได้รับ รวมไปถึงรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว อัตราการสูบน้ำอยู่ที่ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไปติดตั้งที่บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำชีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำชีส่งไปเติมในหนองน้ำสาธารณะหนองลืมงายเป้าหมายการสูบน้ำประมาณ ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน ๓๒๐ ครัวเรือนและการทำเกษตรยังชีพ ประมาณ ๗๕ ไร่

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่