ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค และ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค และ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค และ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

วันนี้ (28 มกราคม 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ได้ติดตาม นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค พร้อมเป็นสักขีพยานในโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ให้แก่ราษฎร จำนวน 10 ราย จากนั้นคณะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค “ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP และศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” และเยี่ยมชมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง พุแค สระบุรี

อนึ่ง สวนพฤกษศาสตร์พุแค เป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้ชุมชน ตามโครงการป่าในเมือง : สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย “ โดยพัฒนาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน อาทิ การศึกษาเรียนรู้ การพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกาย เป็นต้น

ภาพ: Thaigov.go.th, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่