ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

             วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.อ.สุรศักดิ์   กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และข้อควรปฏิบัติในการรับมือกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

             1. มาตรการในการรับมือกับภาวะวิกฤติทางด้านมลพิษ โดยใช้มาตรการในการป้องกันแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น การห้ามเผาในที่โล่ง การตรวจสภาพรถที่มีควันดำ มาตรการลดผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ เช่น การฉีดพ่นน้ำ การตรวจจับรถควันดำ การทำฝนเทียม และมาตรการดูรักษารักษาสุขภาพของประชาชน เช่น การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยง

            2. กระทรวงคมนาคมกำหนดให้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถไฟ รถโดยสารเอกชน และ ขสมก. ปรับมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 โดยน้ำมันไบโอดีเซล B20 จะเริ่มขายในปั๊มน้ำมันบางจาก และ ปตท. ประมาณ 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเส้นทางที่รถบรรทุกสัญจร

            3. จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศในพื้นที่ กทม.และ ปริมณฑล” ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ฯ นี้ที่เดียวเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวและถูกต้องที่สุด ซึ่งจะจัดให้มีการแถลงข่าว 2 ครั้ง/วัน ในเวลา 08.00 น. และ 15.00 น. เพื่อรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร โดยในการแถลงข่าวแต่ละครั้งต้องมีผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น เข้าร่วมการแถลงข่าว

           4. ขอความร่วมมือจากเจ้าของตึกเอกชนในการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองขนาดใหญ่และค่ามลพิษประเภทอื่น

           5. ในเทศกาลตรุษจีนขอความร่วมมือจากภาคเอกชน มูลนิธิ และศาลเจ้าต่างๆ ขอให้ลดการจุดธูปและการเผากระดาษ พร้อมทั้งหมั่นเก็บขี้เถ้าธูปและเถ้ากระดาษตามศาลเจ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจาย

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการแถลงข่าวผลการประชุม โดย พล.อ. สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประลอง  ดำรงไทย  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมการแถลงข่าว

ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา, ข่าว: ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่