ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO) เตรียมพร้อมรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในคราวที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO) เตรียมพร้อมรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในคราวที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO) เตรียมพร้อมรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในคราวที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้หัวข้อ ระเบียบพิธีการทูต และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Liaison officer ในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนของหน่วยงานไทย และวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทสากลที่ควรรู้และปฏิบัติ พร้อมการประสานปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำตัวรัฐมนตรี โดยวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการอบรมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 108 คน

โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่