ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บางโพ)​ กรุงเทพฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) (7 ก.พ.62)