ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ยกระดับความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ทส.ยกระดับความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ทส.ยกระดับความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันนี้ (8 ก.พ. 62) เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย และบูรณาการ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านเครือข่าย ด้านการกู้ชีพ กู้ภัย ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการ จำนวน 20 หน่วยงาน และชมการแสดงสาธิตระบบการกู้ภัย และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การกู้ภัย ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และให้ร่วมกันภาคภูมิใจ พึงพอใจในความสำเร็จที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนอกจากจะใช้กำลังแรงกายที่แข็งแรง ให้ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ 7 ศูนย์ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทั้ง 155 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติ ชมรมกลุ่มไทยอาสาสมัครสุนัขกู้ภัย และ Frog Team Thailand มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ชมรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา เป็นต้น

ภาพและข่าว: จันทรเพ็ญ/แก้วใจ/รดินธร, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่