ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมเสวนาวิชาการ "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

ทส. จัดประชุมเสวนาวิชาการ "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

ทส. จัดประชุมเสวนาวิชาการ "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมเสวนาวิชาการ "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มาร่วมกันประกาศและลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมเสวนาฯ และ กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "ก้าวต่อไปเหมืองแร่ไทยเพื่อประชาชนและสังคมไทย" โดยในการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของประชาชนคนไทยและสังคมไทย จากนั้นได้มอบรางวัล Thailand Green & Smart Mining Awards ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการเหมืองแร่ จำนวน 7 ราย ได้ร่วมกันประกาศและลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง "ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining" โดย ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับรางวัลฯ และมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่