ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมมอบหมายการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ

ทส. ประชุมมอบหมายการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ

ทส. จัดประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ

                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ
                วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ “ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้” โดยมีนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายเดโช ไชยทัพ รองเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ นายสมหมาย  ทรัพย์รังสิกุล แกนนำกลุ่มต้นทะเล บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง  ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หัวใจของงานรักษาป่า,  สิทธิชุมชนกับการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าอนุรักษ์, แนวคิดสามประสานการทำงานจากประชาชน ท้องถิ่น และราชการ รวมถึงเสียงจากคนที่อยู่ต้นทะเล ทั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
                นอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการรับ – มอบ บันทึกข้อตกลงการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ระหว่าง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์  อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่