ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เขตตรวจที่ 1​ ณ จ.ลพบุรี (12 ก.พ.62)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์) เขตตรวจที่ 1​ ณ จ.ลพบุรี (12 ก.พ.62)