ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดกาแฟที่เป็นผลิตผลของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการระบบวนเกษตร และได้มอบหมายให้ นายกำพล สุวรรณกุล หัวหน้าโครงการอนุรักษืและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำบ้านห้วยกุ๊กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผุ้แทนกรมป่าไม้ กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการระบบวนเกษตรโดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2558 และขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตได้บางส่วนแล้ว

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่