ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รมว.ทส. มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รมว.ทส. มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนจากกองทุน ผู้พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ประธานกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานดับไฟป่า โดยมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 10,000 บาท แก่ญาติของ นางวารี สถาพรประเทือง อายุ 39 ปี ชนเผ่ากะเหรี่ยง ราษฎรที่เสียชีวิตจากการถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่หล่นทับทำให้เสียชีวิตทันที เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ขณะไปทำแนวกันไฟและดับไฟป่าที่ลุกไหม้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 5,000 บาท แก่ นางขันทอง อินต๊ะเนตร จิตอาสาดับไฟป่าแม่แจ่มอายุ 47 ปี อาสาดับไฟกับชุดเสือไฟตาบลแม่นาจร ได้รับบาดเจ็บโดยพลัดตกเขา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ขณะร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าอย่างแข็งขันร่วมกับทีมเสือไฟตำบลแม่นาจร เป็นผลให้ขาข้างซ้ายกระดูกหักสองท่อน และต้องพักฟื้นอยู่บ้านเป็นเวลานาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ด้าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า

โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานอีกด้วย

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่