ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจติดตามการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล (19 ก.พ.62)

การตรวจติดตามการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล (19 ก.พ.62)