ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมที่ทำการชมรมไม้เศรษฐกิจสุพรรณบุรี

ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมที่ทำการชมรมไม้เศรษฐกิจสุพรรณบุรี

ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมที่ทำการชมรมไม้เศรษฐกิจสุพรรณบุรี

             วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) 09.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมชมที่ทำการชมรมไม้เศรษฐกิจ สุพรรณบุรี เพื่อพบปะ ให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการและสมาชิกชมรมไม้เศรษฐกิจฯ และเครือข่าย ทสม. โดยมี นายอำนาจ แก้วประหลาด ประธานชมไม้เศรษฐกิจ สุพรรณบุรี นายพชรพง ทุมมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นายเกษมชัย แสงสว่าง ประธานเครือข่าย ทสม.จ.สุพรรณบุรี นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
            ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมเครือข่าย ทสม. และชมรมไม้เศรษฐกิจฯ ที่ได้ช่วยขยายผลและขับเคลื่อนไม้เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงฯ โดยกรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีที่จะสนับสนุนให้ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจต่อไป
           หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมเรือนเพาะชำชุมชนและได้ปลูกต้นยางนา เป็นที่ระลึก ณ บริเวณที่ทำการชมรมไม้เศรษฐกิจสุพรรณบุรี ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : แก้วใจ,ศรัณญภัทร์,จันทร์เพ็ญ,รดินธร

แกลเลอรี่