ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเวอเรน กรุงเทพมหานคร

           โดยในวันนี้ (14 กันยายน 2559) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง

แกลเลอรี่