ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และไดอารี่พระราชทานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปมอบให้แก่ นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ส.ค.ส. พระราชทาน มี พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตราประจําพระองค์ อักษรพระนาม “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๒ Season’ s Greeting 2019″

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่