ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สหภาพเมียนมา

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สหภาพเมียนมา

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สหภาพเมียนมา

               วันที่ 15 กันยายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และคณะร่วมประชุมหารือความร่มมือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนจากสหภาพเมียนมา พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมการสำรวจ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การ่วมปลูกป่าตามแนวชายแดน การอนุรักษ์เสือโคร่ง การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน การเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าใกล้สูญพัน์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยฝ่ายไทยยินดีจะสนับสนุนด้านวิชาการตามความต้องการฝ่ายสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอร์ สหภาพเมียนมา

แกลเลอรี่