Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปกท.ทส. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สป.ทส. ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ปกท.ทส. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สป.ทส. ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ปกท.ทส. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สป.ทส. ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 16.00 น. โดยประมาณ ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอดิศร  นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/ธนชัย

แกลเลอรี่