ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมรับฟังแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี ในกิจกรรม "นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล"

ทส. ร่วมรับฟังแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี ในกิจกรรม "นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล"

ทส. ร่วมรับฟังแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี ในกิจกรรม "นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล"

             วันนี้ เวลา 09.30 น. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมรับฟังแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี ในกิจกรรม "นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล" โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวเปิดแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี พร้อมด้วย รองนายกฯ 6 ท่าน กล่าวแถลงสรุปผลงานในแต่ล่ะด้าน เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เป็นต้น ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
          สำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในกลุ่มงานด้านความมั่นคง โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลงานครอบรอบ 2 ปีของรัฐบาล ด้านความมั่นคง โดยกล่าวว่า งานความมั่นคงมิติที่กว้างและหลากหลาย ไม่เฉพาะเรื่องปกป้องอธิปไตยของชาติเพียงอย่างเดียว แต่อนาคตจะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนมากขึ้น เช่น ภัยพิบัติยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามโรดแมปของรัฐบาลและคสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่
               กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและอาเซียน
               กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
               กลุ่มที่ 3 เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงประเด็นการคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุน ได้พื้นที่คืน จำนวน 96,000 ไร่เศษ ให้การคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ 102 ล้านไร่เศษ การรักษาป่าไม้โดยมีส่วนร่วมของชุมชน และสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ได้จัดหาที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ยากไร้ในลักษณะ "แปลงรวม” โดยให้ชุมชนดูแลกันเอง จำนวน 10 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด รวมเนื้อที่ 31,000 ไร่เศษ มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 5,678 ราย

แกลเลอรี่