ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. แถลงข่าว ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3R ครั้งที่ 9

ทส. แถลงข่าว ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3R ครั้งที่ 9

ทส. แถลงข่าว ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3R ครั้งที่ 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 รูปแบบการจัดประชุมในลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ นายซึกาสะ อะคิโมโตะ (Mr. Tsukasa Akimoto) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และนายกาซูซิเกะ เอ็นโดะ (Mr. Kazushige Endo) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) ซึ่งการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมฯ ของประเทศไทยครั้งนี้ สอดรับกับวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ เป็นการแสดงจุดยืนในการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs)

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่