ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี “12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

วันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี “12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

 

วันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี “12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

            วันที่ 18 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี ภายใต้แนวคิด "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้กรมป่าไม้เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

          สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย

          - พิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์

          - พิธีบูชาท้าวมหาพรหม กรมป่าไม้

          - พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการพนักงานกรมป่าไม้

          - พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 121 รูป

          - พิธีสดุดีวีรชนป่าไม้และวางพวงมาลา

 

          - พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณและหนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2559 , โล่เกษตรกรดีเด่น สาขา อาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาค ประจำปี 2559 , โล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดคำขวัญเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี , โล่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 , ใบประกาศเกียรติคุณลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 และโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 - การจัดแสดงนิทรรศการ กรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม”

แกลเลอรี่