ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564

ทส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564

ทส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564

                   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้ (20 กันยายน 2559) นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
                  การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "บทบาทประเทศไทยในเวทีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

แกลเลอรี่