Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน

ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน

ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการ "ทช. ปั่นปลูกป่า ประชารัฐรวมใจ พลิกฟื้นผืนป่าชายเลน” โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานนำเคลื่อนขบวนจักรยานและเปิดโครงการฯ โดยในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และมี น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะสื่อมวลชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปั่นจักรยานระยะทาง 3 กิโลเมตร การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกรมฯ , กิจกรรมมอบต้นกล้าไม้ป่าชายเลน , กิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ , การมอบซั้งปลา , การมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานดีเด่น ในโอกาสนี้ คณะรมว.ทส. ได้ร่วมกันปล่อยปูเปรี้ยว จำนวน 28,400 ตัว และปลูกไม้ป่าชายเลน เนื้อที่ 84 ไร่ ใช้พันธุ์ไม้ จำนวน 50,000 ต้น

แกลเลอรี่