ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 14 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 14 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 14 ปี

        วันที่ 3 ตุลาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 14 ปี โดยเวลาประมาณ 08.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ สักการะ พระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวงและพระภูมิ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ จากนั้น เวลาประมาณ 09.30 น.นำคณะผู้บริหาร ข้าราการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีพระสงฆ์จากวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เจริญพระพุทธมนต์ 
            ในงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ที่ได้ช่วยกันดำเนินงานสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเสมอมาและก้าวต่อไปจะต้องพัฒนายิ่งขึ้นไป

แกลเลอรี่