ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล อีกทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมมหกรรม ทส.ในพื้นที่ 4 ภาค (ภาคใต้)/ และร่วมโครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ทส. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล อีกทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมมหกรรม ทส.ในพื้นที่ 4 ภาค (ภาคใต้)/ และร่วมโครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ทส. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
อีกทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมมหกรรม ทส.ในพื้นที่ 4 ภาค (ภาคใต้)/ และร่วมโครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการแถลงข่าวเรื่อง
การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล การจัดงานมหกรรม ทส. พื้นที่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ โครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคคลภาครัฐ) โดยโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโขทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นเวทีในการหารือและหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการกำจัดขยะทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีผู้สนับสนุน  โดยในการประชุมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นการประชุมเรื่องปฏิญญา 10 ประเทศ และในช่วงบ่ายกำหนดให้มีพิธีเปิดการประชุมฯ และแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการขจัดขยะทะเล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

             นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยถึง โครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อลดการทำลายป่าธรรมชาติ และเป็นต้นแบบของการทำตลาดเชิงรุก โดยในการดำเนินการ เริ่มจากบุคลากรภาครัฐทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจำ ให้สามารถซื้อสินค้าและผ่อนชำระสินค้า 0% กำหนดระยะเวลาผ่อน 10 เดือน นอกจากนี้ ได้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก” เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้สนใจ ได้แก่

           1) โปรโมชั่นในการจัดงานออกร้าน หรือ การจัดงาน F.I.O Fair โดยรับส่วนลดตั้งแต่ 5 – 10%
           2) ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก อ.อ.ป. กำหนดระหว่าง 3 – 15%
           3) ผู้หาใบสั่งซื้อ หรือตัวแทน (นายหน้า) ได้แก่ ประชาชนทั่วไป หรือนิติบุคคล ได้ค่าตอบแทนทางการตลาด 3% และ 5%
           4) ตัวแทนจำหน่ายแบบขายฝากมีสัญญาในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากอ.อ.ป. โดยมีสัญญาระหว่างกัน โดยค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย คำนวณส่วนต่างจากราคา ขายปลีกและราคาขายส่งผลิตภัณฑ์ฯ
          5) กลยุทธ์ด้านราคาขายส่งและราคาขายปลีกสำหรับประชาชนผู้ซื้อทั่วไป เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000.- บาท ได้ค่าสินค้าในราคาส่งซึ่งต่ำกว่าราคาขายปลีกประมาณ 15%

            สำหรับเรื่องการเตรียมการจัดงานมหกรรม ทส. พื้นที่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการได้รับการบริการจาก ทุกภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยภายในงานจะจัดให้มีการให้บริการ "คลินิก ทส." เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. อาทิ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การลงทะเบียนสวนป่า 4.0 การส่งเสริมการปลูกป่า การแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน แจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการลักลอบทำร้ายสัตว์ป่า เป็นต้น, การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "แก้ไขปัญหาสู่อนาคต" จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ , กิจกรรมการเสวนาวิชาการ, นิทรรศการ, ตลาดนัดป่าไม้, การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน, การโต้วาทีระดับนักเรียน, การประกวดร้องเพลง, การแสดงดนตรี สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าฯ และร้านจำหน่ายกล้าไม้พันธุ์ดี ซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน


ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : ศรัณญภัทร,จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่